Sobota, 19.01.2019, imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019 DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ NYSA

  • 31.01.2018, 11:29
NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019 DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ NYSA
Zasady naboru do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych określone zostały w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). Szczegóły rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa określone są poniżej.

 

I.    Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

1. Rodzice dzieci uczęszczających do danego publicznego przedszkola oraz danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Nysa składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w terminie do 26 lutego 2018 r. Druk deklaracji o kontynuacji wydawany jest w przedszkolu (oddziale przedszkolnym), do którego dziecko uczęszcza.
2. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa prowadzona będzie za pomocą systemu elektronicznego. Szczegóły postępowania zostanę podane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie, Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie i na stronach internetowych przedszkoli i szkół prowadzących nabór do oddziałów przedszkolnych oraz na tablicach ogłoszeń placówek przed rozpoczęciem rekrutacji. 
3. Kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli określone są w art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe (załącznik nr 1)
4. Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określa uchwała Nr XLVII/700/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r.  w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa. 
5. Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa określa Zarządzenie  nr 1532/2018 Burmistrza Nysy z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa w roku szkolnym 2018/2019.

II. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa.

1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane są dzieci:
a. 7 – letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,
b. 6 – letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej 
o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
2. Przyjęcie dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej (załącznik nr 2 - mapka) odbywa się z urzędu na podstawie zgłoszenia. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1533 / 2018 Burmistrza Nysy z dnia 23 stycznia 2018 roku. Wypełnione zgłoszenie rodzic składa do szkoły obwodowej. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
3. Postępowanie rekrutacyjne o przyjęcie na wolne miejsca do klasy pierwszej szkoły podstawowej przeprowadzane jest dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej. Rodzice dziecka zamieszkałego poza obwodem danej szkoły ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej wypełniają wniosek o przyjęcie stanowiący Załącznik nr 2 do  Zarządzenia Nr 1533 / 2018 Burmistrza Nysy z dnia 23 stycznia 2018 roku
4. Kryteria przyjęć określa Uchwała Nr XVII/258/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nysa dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły i gimnazjum, liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
5. Terminy rekrutacji określa Zarządzenie Nr 1533/2018 Burmistrza Nysy z dnia 23 stycznia 2018 roku roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa.
6. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa na rok szkolny 2018/2019 nie będzie prowadzona z wykorzystaniem systemów elektronicznych. Obowiązująca będzie rekrutacja tradycyjna tzw. papierowa. Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w każdej szkole podstawowej.

 

Gminny Zarząd Oświaty w Nysie

Podziel się:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe