Sobota, 19.01.2019, imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza

Porządek sesji Rady Miejskiej w Nysie - 24 kwietnia godz. 13:00

  • 21.04.2018, 18:48
Porządek sesji Rady Miejskiej w Nysie - 24 kwietnia godz. 13:00

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

2) przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej,

3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy,

4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.

2. Interpelacje radnych.

3. Wnioski radnych.

4. Oświadczenia radnych.

5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

1) odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych,

2) uchwalenia statutu Dziennego Domu Pobytu w Nysie im. Jerzego Kozarzewskiego,

3) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

4) określenia na rok 2018 wykazu kąpielisk położonych na terenie Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego,

5) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa (dz. nr 18/2 k.m.24),

6) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok,

7) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok w zakresie podziału wolnych środków z 2017 roku,

8) zmiany uchwały Nr XLVII/704/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2041.

6. Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Nysie za rok 2017.

7. Informacja z działalności Dziennego Domu Pobytu w Nysie za 2017 rok.

8. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie za rok 2017.

9. Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz rodzin zastępczych spokrewnionych na lata 2015-2017.

10. Ocena zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami za rok 2017.

11. Sprawy różne, wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad.

Podziel się:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe