Nju Mobile

warszawa 00-210

Operatorzy mobilni podają na własnych stronach internetowych poglądowe mapy zasięgu – to chociaż powierzchownie zapewnia nam ogląd sytuacji połączony z dostępnością usługi w bliskim rejonie. Potrzeba wszak pamiętać, iż nie może być to podstawą późniejszych skarg, gdyż dostępność usługi pod wyznaczonym adresem nie jest częścią zawieranej umowy z racji na to, iż świadczona usługa obejmuje charakter mobilny. Nju mobile nie ma swojej infrastruktury firma zmuszona jest więc do użytkowania z usług innego z operaterów komórkowych, tym samym nju mobile zasięg swój bazuje na sieci Orange. Istotną sprawą jest fakt, że wspomniane powyżej 99% dostępności usług dotyczy wszelkich technik przekazu danych/rozmów oferowanych przez operatora. Tym samym zasięg 4G dostępny jest tylko dla 37% Polaków – głównie w obwodzie ważniejszych centrów, czy miejscowości. Dlatego też analizując popularność usługi należy skupić się nie jedynie na tym, czy zasięg jest, jednak też czy pozwoli na spełnienie naszych konieczności związanych z użytkowaniem telefonu komórkowego, albo netu mobilnego.