Niedziela, 24.03.2019

SĄ ŚRODKI NA USUWANIE AZBESTU

  • 13.03.2018, 17:24 (aktualizacja 13.03.2018 17:38)
  • redakcja RTO
SĄ ŚRODKI NA USUWANIE AZBESTU

Ogłoszenie Burmistrza Nysy o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa.

Azbest, z uwagi na swoje zalety, był szeroko stosowany do produkcji wyrobów budowlanych, wśród których największe znaczenie miały płyty i rury azbestowo-cementowe. Płyty były szeroko stosowane jako pokrycia dachowe, a rury, stosunkowo niewielkie ilości, do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz jako przewody kominowe i zsypy w budynkach wielokondygnacyjnych.

Wyroby zawierające azbest stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi wówczas, gdy włókna azbestowe uwalniają się i wraz z powietrzem przedostają się do układu oddechowego. Prace polegające na usuwaniu lub naprawie tych wyrobów mogą być wykonywane wyłącznie przez Wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz przez pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest.

W związku ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu konkursowego naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego informuję o możliwości składania wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa.

Do ubiegania się o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest uprawnione są osoby fizyczne oraz osoby prawne posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Nysa.

Dofinansowanie obejmie pokrycie kosztów:

  • demontażu wyrobów zawierających azbest;
  • zbierania wyrobów zawierających azbest (wyrobów wcześniej zdemontowanych);
  • transportu wyrobów zawierających azbest;
  • unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowaniu nie podlegają koszty:

- zakupu i montażu nowych pokryć dachowych i elewacji,

- demontażu pokryć dachowych z innych materiałów,

- koszty zabezpieczenia konstrukcji dachu przed warunkami atmosferycznymi po demontażu wyrobów zawierających azbest,

- naprawy, odbudowy czy modernizacji obiektów, z których zostanie usunięty azbest.

Kwota dofinansowania przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego w 2018 r. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynosi nie więcej niż 85 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Nysie lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa w terminie do dnia 3 kwietnia 2018 roku.

Za datę skutecznego złożenia wniosku uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Nysie.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Nysa o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

W przypadku, gdy wniosek Gminy Nysa nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Opolu, niniejszy nabór wniosków może zostać unieważniony.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nysie, pok 035 (parter), tel. 77 40 80 523 lub na stronie internetowej www.nysa.eu.

Wykaz niezbędnych dokumentów do przedłożenia przy składaniu wniosku.:

Załącznik nr 1 – aktualny dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością lub oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością;

Załącznik nr 2 – zgoda wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania (dotyczy nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób);

Załącznik nr 3 – oświadczenie Wnioskodawcy o zobowiązaniu się do dostarczenia do Urzędu Miejskiego w Nysie dokumentów wymaganych ustawą prawo budowlane;

Załącznik nr 4 – oświadczenie Wnioskodawcy zobowiązujące do wpłaty na wskazany rachunek bankowy Gminy Nysa wkładu własnego, wynoszącego, co najmniej 15% wymaganej wartości udziału kosztów realizacji zadania;

Załącznik nr 5 – Informacja o wyrobach zawierających azbest;

Załącznik nr 6 – Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

 

SĄ ŚRODKI NA USUWANIE AZBESTU

wtorek, 13.03.2018

Ogłoszenie Burmistrza Nysy o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa.

Azbest, z uwagi na swoje zalety, był szeroko stosowany do produkcji wyrobów budowlanych, wśród których największe znaczenie miały płyty i rury azbestowo-cementowe. Płyty były szeroko stosowane jako pokrycia dachowe, a rury, stosunkowo niewielkie ilości, do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz jako przewody kominowe i zsypy w budynkach wielokondygnacyjnych.

Wyroby zawierające azbest stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi wówczas, gdy włókna azbestowe uwalniają się i wraz z powietrzem przedostają się do układu oddechowego. Prace polegające na usuwaniu lub naprawie tych wyrobów mogą być wykonywane wyłącznie przez Wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz przez pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest.

W związku ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu konkursowego naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego informuję o możliwości składania wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa.

Do ubiegania się o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest uprawnione są osoby fizyczne oraz osoby prawne posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Nysa.

Dofinansowanie obejmie pokrycie kosztów:

  • demontażu wyrobów zawierających azbest;
  • zbierania wyrobów zawierających azbest (wyrobów wcześniej zdemontowanych);
  • transportu wyrobów zawierających azbest;
  • unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowaniu nie podlegają koszty:

- zakupu i montażu nowych pokryć dachowych i elewacji,

- demontażu pokryć dachowych z innych materiałów,

- koszty zabezpieczenia konstrukcji dachu przed warunkami atmosferycznymi po demontażu wyrobów zawierających azbest,

- naprawy, odbudowy czy modernizacji obiektów, z których zostanie usunięty azbest.

Kwota dofinansowania przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego w 2018 r. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynosi nie więcej niż 85 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Nysie lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa w terminie do dnia 3 kwietnia 2018 roku.

Za datę skutecznego złożenia wniosku uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Nysie.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Nysa o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

W przypadku, gdy wniosek Gminy Nysa nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Opolu, niniejszy nabór wniosków może zostać unieważniony.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nysie, pok 035 (parter), tel. 77 40 80 523 lub na stronie internetowej www.nysa.eu.

Wykaz niezbędnych dokumentów do przedłożenia przy składaniu wniosku.:

Załącznik nr 1 – aktualny dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością lub oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością;

Załącznik nr 2 – zgoda wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania (dotyczy nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób);

Załącznik nr 3 – oświadczenie Wnioskodawcy o zobowiązaniu się do dostarczenia do Urzędu Miejskiego w Nysie dokumentów wymaganych ustawą prawo budowlane;

Załącznik nr 4 – oświadczenie Wnioskodawcy zobowiązujące do wpłaty na wskazany rachunek bankowy Gminy Nysa wkładu własnego, wynoszącego, co najmniej 15% wymaganej wartości udziału kosztów realizacji zadania;

Załącznik nr 5 – Informacja o wyrobach zawierających azbest;

Załącznik nr 6 – Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Nysie

redakcja RTO
Podziel się:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe