Niedziela, 24.03.2019

PORZĄDEK OBRAD - XXXVI sesji Rady Powiatu w Nysie.

  • 16.04.2018, 11:43
  • redakcja RTO
PORZĄDEK OBRAD - XXXVI sesji Rady Powiatu w Nysie.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) zwołuję XXXVI sesję Rady Powiatu w Nysie na dzień
20 kwietnia 2018 r., na godz. 11.00 w Muzeum Powiatowym w Nysie, ul. Biskupa Jarosława 11.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy organizacyjne,
a) otwarcie posiedzenia,
b) stwierdzenie kworum,
c) przyjęcie protokołu z XXXV sesji (PDF),
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu (PDF),
3. Interpelacje i wnioski radnych,
4. Informacja nt. stanu środowiska w powiecie nyskim (PDF),
a) przedstawienie informacji,
b) stanowisko Zarządu,
c) opinia Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
d) dyskusja,
e) przyjęcie informacji.
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, placówek opiekuńczo
wychowawczych za 2017 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy
zastępczej na rok 2019 (PDF),
a) przedstawienie sprawozdania,
b) stanowisko Zarządu,
c) opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Finansów, Budżetu, Spraw Statutowych
i Regulaminowych,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nysie i sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz uchwalenia
programu pomocy społecznej w Powiecie Nyskim (PDF).
6. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Nyskim (PDF),
a) przedstawienie informacji,
b) stanowisko Zarządu,
c) opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,
d) dyskusja,
e) przyjęcie informacji,
7. Informacja z działalności Komendy Powiatowej Policji w Nysie za 2017 r. (PDF)
a) przedstawienie informacji,
b) stanowisko Zarządu,
c) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Transportu i Dróg, Urbanistyki i Gospodarki
Nieruchomościami,
d) dyskusja,
e) przyjęcie informacji.
8. Informacja z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie za 2017 r. (PDF)
a) przedstawienie informacji,
b) stanowisko Zarządu,

c) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Transportu i Dróg, Urbanistyki i Gospodarki
Nieruchomościami,
d) dyskusja,
e) przyjęcie informacji.
9. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii za 2017 r. (PDF)
a) przedstawienie informacji,
b) stanowisko Zarządu
c) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Transportu i Dróg, Urbanistyki i Gospodarki
Nieruchomościami,
d) dyskusja,
e) przyjęcie informacji.
10. Informacja z działalności Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Nysie za 2017r. (PDF)
a) przedstawienie informacji,
b) stanowisko Zarządu
c) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Transportu i Dróg, Urbanistyki i Gospodarki
Nieruchomościami oraz Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,
d) dyskusja,
e) przyjęcie informacji.
11. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2017 r. (PDF)
a) przedstawienie informacji,
b) stanowisko Zarządu,
c) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Transportu i Dróg, Urbanistyki i Gospodarki
Nieruchomościami,
d) dyskusja,
e) przyjęcie informacji.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr XXXIV/336/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie
zwolnienia mieszkańców miasta Otmuchów – obręb ewidencyjny: Nieradowice, Sarnowice, Śliwice,
Wójcice z obowiązku uiszczenia opłat związanych ze zmianami administracyjnymi (PDF),
b) zmiany uchwały Nr XXXII/311/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie
ustalenia na 2018 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi
oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku
odstąpienia od jego usunięcia (PDF),
c) w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych (PDF),
d) zmiany uchwały w sprawie ustalenia dla szkół prowadzonych przez Powiat Nyski: zasad rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli szkół zaocznych i zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć
w kształceniu zaocznym, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska
(PDF),
e) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2018 rok,
f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2036.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

redakcja RTO
Podziel się:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe