Sobota, 16.02.2019

Sędzia Czerwińska chciałby skazywać dziennikarzy na podstawie reliktu PRL, czyli art 212 KK. Czy to atak na wolność słowa?

  • 26.08.2018, 15:42 (aktualizacja 31.08.2018 14:48)
  • redakcja RTO
Sędzia Czerwińska chciałby skazywać dziennikarzy na podstawie reliktu PRL, czyli art 212 KK. Czy to atak na wolność słowa?
Choć od upadku komunizmu minęło wiele lat to w Polskim prawie zachowały się relikty systemu totalitarnego. To m.in. artykuł 212 kodeksu karnego - przepis przewidujący karanie za zniesławienie. Wszyscy od dawna wiedzą, że przepis ten prowadzi do niepotrzebnego karania, duszenia krytyki oraz zbędnych albo nawet śmiesznych i absurdalnych działań organów ścigania. Wszystkie rządy od lat przyznawały, że właściwie coś należałoby z tym zrobić. Partie opozycyjne też go krytykowały. Ostatecznie jednak każdy rząd uznawał, że lepiej zostawić sobie artykuł 212, tak na wszelki wypadek. Ostatnim takim rządem był rząd Platformy Obywatelskiej, czy zajmie się tym PIS?

To nie żart przewodniczący wydziału Karnego nyskiego sądu - SSR Katarzyna Czerwińska-Koncur kilka miesięcy temu zażądała od prokuratury by ta wszczęła z urzędu postępowanie z art. 212 § 2 k.k przeciwko dziennikarzom RTO i portalu Nysa za rzekome pomówienie Marty Klubowicz. 

Ubezpiecz dom i złap 10% zniżki na ubezpieczenie auta w PZU
Ubezpiecz dom i złap 10% zniżki na ubezpieczenie auta w PZU
Ubezpiecz dom i złap 10% zniżki na ubezpieczenie auta w PZU

- To frontalny atak na wolność słowa. Słowa sędzi Czerwińskiej dotyczące art 212 dla dziennikarzy są skandaliczne. Niezawisłość sędziowska nie oznacza oderwanego od rzeczywistości subiektywizmu. Takie zachowanie przewodniczącej wydziału karnego oddziałuje na postawy innych sędziów, podobnie jak zawieszanie ustaw w sądzie najwyższym.  Nie tylko Sędzia, ale także burmistrz powinien mieć świadomość, że zatrudnianie aktorki, specjalistki od scen erotycznych na stanowisko dyrektora domu kultury, osoby bez żadnego doświadczenia w zarządzaniu placówką publiczną wiąże się z ryzykiem, że będzie to komentowane. Aktorka była jak kwiatek do kożucha, przyszła wydawać pieniądze publiczne na ideę "Teatru Nysa", który nie powstał. Nie pozyskała ani złotówki z Unii. Pisanie o tym, to dziennikarski obowiązek, a nie przestępstwo, za które wsadza się do więzienia? -  mówi lokalny dziennikarz.
_______________________
Co to jest pomówienie?

-"granicą wolności słowa i wolności prasy jest kłamstwo. '"- (wyrok Trybunał Konstytucyjnego  z 2006 roku).
W wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2008 r.[3] stwierdzono, że art. 213 § 2 k.k. w zakresie odnoszącym się do przestępstwa z art. 212 § 2 k.k. w części obejmującej zwrot służący obronie społecznie uzasadnionego interesu gdy zarzut dotyczy postępowania osób pełniących funkcje publiczne, jest niezgodny z art. 14 oraz art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Błąd ten naprawiono nowelizacją[4]dodając, iż nie tylko nie popełnia przestępstwa ten, którego zarzut służy obronie społecznie uzasadnionego interesu, ale i ten, którego zarzut dotyczy postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną.

_____________________
Czy doszło do pomówienia?

Dziennikarskie oceny działalności osoby publicznej trudno nazwać kłamstwem, tym bardziej, że odnoszą się wyłącznie do faktów. Najbardziej oczywiste z nich to:
1. dyr Klubowicz poświadczyła nieprawdę w dokumentach dotyczących delegacji do Łodzi? Tak, bo sama się do tego przyznała w pisemnym wyjaśnieniu dla burmistrza Nysy.
2. dyr NDK nie pozyskała z środków zewnętrznych ani złotówki? Tak, nie pozyskała. 
3. dyr NDK - zaprzestała współpracy międzynarodowej w dziedzinie miast fortecznych? Tak, współpraca nie jest kontynuowana.  
4. Czy z kalendarza imprez NDK zniknął jeden z większych w Polsce festiwali folklorystycznych Folk Fiesta? Tak, pojedynczy występ grupy folklorystyczne nie jest festiwalem, porównywalnej rangi.
4. dyr NDK ograniczyła liczebność grup tanecznych, co spowodowało likwidację części zajęć i odejście instruktorów tańca? Tak, to powszechnie znane fakty opisywane w mediach, pełne wypowiedzi zawiedzionych rodziców.
5. Czy Klubowicz aktorka jest znana ze scen "rozbieranych" w filmach? Tak, takie sceny znajdują się w wielu filmach z jej udziałem.
6. Czy Klubowicz w trakcie zwolnienia lekarskiego uczestniczyła w manifestacji KOD w Warszawie 10 czerwca 2017? Tak, zostało to zarejestrowane przez TVN.
Można by tak wyliczać dalej i dalej. W materiałach prasowych RTO, ale także portalu Nysa nie ma nieprawdziwych informacji.
_________________________
Prokuratura na razie uznała, że nie doszło do przestepstwa z art 212 kk.
No cóż, chyba sama teza o pomówieniu jest już wystarczającym nonsensem, a co dopiero stosowanie art 212 KK. czyli reliktu systemu totalitarnego. Nie wiemy, po której ze stron konfliktu o reformę wymiaru sprawiedliwości stoi Sędzia Czerwińska, ale niezależnie od tego to dość niebezpieczne dla wolności słowa. Czyżby w naszym mieście dziennikarstwem śledczym miał prawo się zajmować wyłącznie Janusz Sanocki i jego ludzie z Ligii Nyskiej?

Na czym miałoby polegać owo pomówienie?

- Trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo w opisanych wyżej mediach nie pojawiły się nieprawdziwe informacje, a jedynie takie, przez które dyr Klubowicz mogła się źle poczuć. - komentuje jeden z lokalnych dziennikarzy proszący o anonimowość.

- Wolę zostać anonimowy. Nie chce zostać ofiarą art. 212 KK, bo PRL w sercach niektórych sędziów jest wiecznie żywy. Szczególnie na prowincji. - dodaje dziennikarz

____________________

Co tak bardzo zepsuło humor dyrektor NDK?

Materiały prasowe, z których Marta Klubowicz mogła nie być zadowolona to ocena jej działalności. Najdalej posunął się w krytyce znany z ostrych ocen Portal Nysa. Ostre tytuły przukłuwału uwagę np.- PORTAL NYSA - UWAGA AFERA❗️ - Marta Klubowicz uśmierciła Nyski Dom Kultury. Podsumowanie działalności - totalna destrukcja -  jednak artykuły portalu Nysa, niczym się nie wyróżniają spośród podobnych tytułów np. z Nowin Nyskich. Lokalna gazeta często szła dalej. Politycy Ligii Nyskiej pisali o byłej burmistrz Jolancie Barskiej, że to "durna baba", z tym jak widać nie było prawnego problemu.

Portal Nysa zahaczył o wątek obyczajowy zwracając także uwagę na to, że dorobek aktorski Marty Klubowicz to głównie udział w scenach "rozbieranych". W internecie roi się od zdjęć i filmów z nagą Klubowicz. Miłar Kokoszka pozwolił sobie na wykorzystanie tych materiałów i swój komentarz. Czy miał prawo do własnej oceny dorobku aktorskiego dyrektor NDK? Z pewnością tak. Jednak jak wygląda z reakcji Marty Klubowicz mimo, że prezentowała się w wielu filmach milionom widzów "w stroju Ewy", dziś nie życzy sobie, aby ktoś to komentował, mamy nadzieję, że wolno się chociaż bezkarnie zachwycać.

Osoba publiczna musi mieć grubą skórę. Takie jest najczęstsze orzecznictwo sadów w podobnych sprawach.
Marta Klubowicz będą dyrektorem NDK była po dwakroć osobą publiczną. Raz jako powszechnie znana aktorka, dwa jako osoba pełniąca funkcję publiczną. Jednak sędzia Czerwińska w piśmie skierowanym do prokuratury stwierdziła, że dziennikarz Portalu Nysa i RTO powinni być ścigani z urzędu z PRL-owskiego art 212 więc zasługują na więzienie za to, że krytykowali lub robili sobie żarty zarówno z nagiej, jak i ubranej Marty Klubowicz.

Takie słowa sędzi to zagrożenie demokracji i wolności słowa.- Komentują dziennikarze.

Inna sprawa to czy aktorka z opisanym wyżej dorobkiem nie jest kontrowersyjnym kandydatem na stanowisko dyrektora domu kultury, gdzie musi występować w różnych rolach np. jako poważny prowadzący imprezy patriotyczne, czy też w kontaktach z młodzieżą? To problem burmistrza Kordiana Kolbiarza, który przed powołaniem kandydata na to stanowisko powinien rozważyć takie kwestie i z pewnością to zrobił podejmując ryzyko.

Prokuratura nie przychyliła się do wniosku sędzi Czerwińskiej jednak kto wie, może sprawa będzie miała ciąg dalszy.

__________________________________________________________

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dla zainteresowanych co na ten temat myślą inne media i rzecznik Praw Obywatelskich dr. Adam Bodnar.

źródło - https://czasopismo.legeartis.org/2017/03/naruszenie-dobr-osobistych-polityka.html

Dlaczego artykuł 212 jest szkodliwy

Artykuł 212 pozwala na uruchomienie postępowania karnego przeciwko osobie, która pomówiła inną osobę. Celowo pogrubiłem słowo "karnego" ponieważ ochrony swoich dóbr osobistych można dochodzić także w postępowaniu cywilnym

Postępowanie cywilne to coś zrozumiałego. Jeśli osoba "A" czuje się urażona słowami osoby "B" to idzie do sądu. Sąd rozpatruje sprawę i jeśli dopatrzy się pomówienia to "B" musi zapłacić odszkodowanie. To jest cywilizowany sposób rozwiązywania sporów, godny państw demokratycznych, w których władza występuje w charakterze arbitra pomiędzy skłóconymi obywatelami.

Artykuł 212 działa inaczej. Dzięki niemu osoba niby pomówiona może napuścić prokuratora i policję na osobę rzekomo pomawiającą. Już w tym momencie władza wychodzi z roli arbitra i staje się kimś w rodzaju oskarżyciela na usługach pomówionego. Ponadto jeśli ktoś zostanie skazany z art. 212, może za swoje słowa dostać grzywnę, może iść do więzienia i będzie figurować w rejestrze skazanych. To jest coś więcej niż odszkodowanie, czyli poniesienie cywilnej odpowiedzialności za słowa. To jest piętnowanie kogoś za to, że powiedział za dużo, przy czym to władza ocenia co znaczy "za dużo". 

Absurdy artykułu 212

W Dzienniku Internautów wielokrotnie pisaliśmy o tym, że artykuł 212 źle działa w praktyce. Bardzo jaskrawy był przykład pewnej kobiety, która rozemocjonowana nazwała radnych "złodziejami" i z tego powodu miała być ukarana. Sprawa musiała dotrzeć aż do Sądu Najwyższego.

Artykuł 212 był też często używany przeciwko internautom. Policja potrafiła żądać danych internautówzanim jeszcze sprawdziła, czy komentarze są faktycznie zniesławiające. Artykuł 212 pozwalał demaskować internetowych krytyków bez faktycznej podstawy prawnej, gdyż prokuratorzy ustalali osoby rzekomo zniesławiające jeszcze zanim ustalili, czy faktycznie doszło do naruszenia prawa.

Obserwowaliśmy również takie rzeczy jak nasłanie policji na reżysera za skrytykowanie polityka albo oskarżenie o zniesławienie za samo zadawanie pytań przez dziennikarza. Nawet za granicą dostrzeżono to, jak polskie władze wygłupiły się z powodu Tora i artykułu 212

 

więcej - https://czasopismo.legeartis.org/2017/03/naruszenie-dobr-osobistych-polityka.html

redakcja RTO

Zdjęcia (1)

Podziel się:
Oceń:

Komentarze (40)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

212
212 4.09.2018, 10:51
Nawet za granicą dostrzeżono to, jak polskie władze wygłupiły się z powodu Tora i artykułu 212. - http://di.com.pl/polskie-wladz…
mieckiewicz
mieckiewicz 3.09.2018, 19:55
Kobieta jest sędzią zarabia (bez ZUSu) ponad 10 tys miesięcznie i w wieku 44 lat nie posiada ani mieszkania, ani oszczędności, ma tylko stareńką skodę Fabię z 2011 roku??? (ciekawe czy już rdzewieje)

Ludzie uciekajcie z tego Kraju. Bo nie dość, że się będziecie uczyć zamiast imprezować, wkujecie na pamięć 100 opasłych słowników, będziecie robić aplikacje, starać się, wchodzić w ...trudne życiowe kompromisy (np. dziecko czy kariera) żeby przyjęli was do świętego elitarnego klanu sędziów i po 20 latach ciężkiej i ofiarnej pracy dla ojczyzny będziecie bankrutami ze skodą fabią z 2011 roku.

Dla wielu to ofiara ponad siły - tym bardziej należy się podziw dla bohaterskiej sędziny Koncur, która wytrwała na placówce
tu można tylko Mickiewicz zacytować - taki ETOS!!!!

Nam sądzić nie kazano. - Wstąpiłem wiec śmiało
I spojrzałem na salę; stu bandytów sr*ało. (stało - dla grzecznych)
Przepisów karnych długie ciągną się szeregi,
Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi;
I widziałem Rzeplina: przybiegł, mieczem skinął
I jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął;
Wylewa się PRL-u ściśniona piechota
Długą krasną kolumną, jako lawa błota,
Nasypana iskrami dolarów. Jak sępy
Czarne chorągwie WS-I prowadzą zastępy.
________________________
Mickiewicz zachwyca nas - oh yeah
reforma konieczna
reforma konieczna 4.09.2018, 21:02
oświadczenia majątkowe to fikcja, to co wyziera z tych dokumentów uwłacza nam jako obywatelom. Jesteśmy traktowani jak stado baranów. Mnie osobiście to obraża. Taka jest moja prywatna opinia.
Antek
Antek 4.09.2018, 10:47
w samo sedno -
Chora jak cała prokuratura
Chora jak cała prokuratura 2.09.2018, 10:17
Ha ha ha, Sanocki też walczył całe życie z prokuraturą i wszystkimi innymi.
https://www.januszsanocki.com/…
Edek
Edek 2.09.2018, 10:00
Ale przecież sądy w RP są sprawiedliwe i niezawisłe.
dziennikarz
dziennikarz 1.09.2018, 15:56
To podobna sprawa do prokuratorskiego małżeństwa Bagrowskich przez 3 lata z rzędu wykazywali w oświadczeniach, że nie mają odłożone ani złotówki - http://www.telewizjaopolskie.p…

Takich oświadczeń będą setki.
Nie lubię Pani Gersdorf, uważam, że łamie prawo i zaprzedała się obcym interesom przeciwko Polsce (zdrada), ale ona chociaż ma normalne oświadczenie majątkowe przez 30 lat pracy jako sędzia, każdy powinien odłożyć kilka milionów. Jak ktoś nie ma żadnych oszczędności to albo jest kłamcą (przestępcą) albo skrajnie nieodpowiedzialnym człowiekiem i nie powinien innych sądzić.
Eleni
Eleni 2.09.2018, 09:49
Albo księżniczką i ma bogatego męża i może wszystko wydać na ciuszki.
czerwone szpilki
czerwone szpilki 2.09.2018, 09:51
To wtedy będzie najlepszym sędzią. z ciuszkami pod togą.
Podatek
Podatek 1.09.2018, 15:41
Musiałaby to robić przelewem bo jakby dawała gotówką to będzie podatek od darowizny.
Robert
Robert 1.09.2018, 15:30
czy Pani sędzia ma rozdzielność majątkową? Jeśli tak to proste. Każdą wypłatę może oddawać mężowi, a ten wpłacać je sobie na konto. Żona zostaje bez grosza, bo inacze, to ja sobie tego nie wyobrażam, żeby mieć 44 lata, pewnie od 15 lat na dobrze płatnym etacie i nie mieć ani grosza, a nawet mieszkania tylko starą Skodę fabię.
https://www.wroclaw.sa.gov.pl/…

I my mamy płacić podatki i finansować to bajkopisarstwo. Wierzyć się nie chce.
nie dziala
nie dziala 1.09.2018, 15:48
link nie działa
www.wroclaw.sa.gov.pl/Oswiadczenia_majatkowe_2017/Czerwińska-Koncor Katarzyna.pdf
Zychu
Zychu 1.09.2018, 15:21
Sędziowie nie odpowiadają karnie. Nie widziałeś tego co gwizdnął 50 zeta?
Katarzyna
Katarzyna 1.09.2018, 15:16
Nie rób sobie żartów Marta. Sędziowie składają oświadczenia majątkowe pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Marta
Marta 1.09.2018, 15:10
Szczególnie nadzwyczajna kasta ludzi przekazuje wszystkie zarobki na dzieci z Aleppo.
Więc nie dziwcie się że z tych marnych 140 tys rocznie nic nie zostaje.
><??
><?? 1.09.2018, 11:33
Ciekawy artykuł - https://gf24.pl/wydarzenia/kra…

Cytat:
Jednym z najważniejszych elementów systemu rządów komunistycznej Polski były sądy. Pod ich patronatem wyrósł system „ustawiania” wyroków sądowych za łapówki. Wspólnikami sędziów byli prokuratorzy i adwokaci. Proceder ten kwitł latami, wypaczając cały system sądowniczy. Gdy nastała wolna Polska, sądownictwo zostało niejako wyłączone z obszaru zmian politycznych. Nowy prezes Sądu Najwyższego prof. Adam Strzembosz uznał, że „sądownictwo samo się oczyści” z pozostałości komunistycznego systemu i jego chorób. Tak się jednak nie stało. Wprawdzie w czasach III RP do sądów trafiały kolejne pokolenia sędziów, ale zasadniczy model ich funkcjonowania się nie zmieniał. Dotyczyło to przede wszystkim korupcji. Dlatego właśnie majątki sędziów, te faktyczne, a nie te deklarowane w oświadczeniach majątkowych są dzisiaj znacznie większe, niż mogłoby to wynikać z ich zawodowych dochodów.
Antoni
Antoni 1.09.2018, 11:42
To chyba trochę nie na temat. Co?
><??
><?? 1.09.2018, 11:52
Tak. masz rację. Niczego nie sugeruje. Taka ciekawostka.
Na marginesie, znalazłem oświadczenie majątkowe Pani sędziny - krezusem na papierze to ona nie jest
prawie zero gotówki - za 2016 miała 11 ty
w 2017 jest bez grosza

za 2016
https://www.wroclaw.sa.gov.pl/… - Koncur Katarzyna SR.pdf

za 2017
https://www.wroclaw.sa.gov.pl/… Katarzyna.pdf

Aż uroniłem łzę nad trudnym losem Pani sędziny, bo biedula zarabiając jakieś 11 tys miesięcznie, nie ma grosza przy duszy. Nie ma nawet własnego mieszkania.
ZUS cierpi z powodu Sędziów
ZUS cierpi z powodu Sędziów 2.09.2018, 10:02
sędziowie nie płacą ZUSu - znacznie więcej zostaje w kieszeni
link
link 1.09.2018, 15:49
link nie działa trzeba skopiować i wkleić do przeglądarki ten
link nie działa
www.wroclaw.sa.gov.pl/Oswiadczenia_majatkowe_2017/Czerwińska-Koncor Katarzyna.pdf
link
link 1.09.2018, 15:50
z 2016 ten - www.wroclaw.sa.gov.pl/Oswiadczenia_majatkowe_2016/Czerwińska
Egon
Egon 1.09.2018, 12:08
Może z tej biedy popadła w depresję.
><??
><?? 1.09.2018, 11:53
ŚWIETNY ARTYKUŁ POLECAM
________

Operacja „Majątek”

Gdy na początku 2016 r. ze strony szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry padła zapowiedź, że wprowadzona zostanie jawność oświadczeń majątkowych sędziów, ci zareagowali oburzeniem. Powszechnie padały głosy, że takie rozwiązanie będzie sprzeczne z Konstytucją RP i prawem Unii Europejskiej, jego wprowadzenie będzie zaś zagrażało ich bezpieczeństwu. Nie brak było również głosów wskazujących na to, że jawność oświadczeń majątkowych tak naprawdę jest oskarżeniem o korupcję. W kampanię obrony sędziów przed nowym rozwiązaniem zaangażowała się nie tylko Krajowa Rada Sadownictwa, ale i Sąd Najwyższy oraz wszystkie stowarzyszenia zawodowe.

Gdy stało się jasne, że sprzeciw nie zablokuje przeforsowania jawności oświadczeń majątkowych, w środowisku zaczęła się operacja „Majątek”. W jej ramach sędziowie rozpoczęli przepisywanie posiadanych dóbr na członków rodziny i bliskie osoby. Tym działaniom towarzyszył spory pośpiech, na tyle duży, że pozostały po nich nader liczne ślady w oświadczeniach majątkowych, które sędziowie złożyli po wejściu w życie nowych przepisów. W jednym z nich, złożonym przez sędziego jednego z warszawskich sądów wykazano m.in. miejsce garażowe w luksusowym apartamentowcu, w którym najprawdopodobniej pozbył się wcześniej mieszkania, wykazując jedynie dom jednorodzinny, którego jest tylko współwłaścicielem.

Takich śladów jest znacznie więcej. Sędziowie zaciągali również różnego rodzaju kredyty bankowe i pożyczki, niezależnie od tego, że mieli już te, które zaciągnęli wcześniej, aby tylko móc wykazać, że przysłowiowo żyją „na debecie”.


https://gf24.pl/wydarzenia/kra…
76u76y
76u76y 1.09.2018, 11:13
GRANICĄ WOLNOŚCI SŁOWA JEST KŁAMSTWO - a nie dobre samopoczucie dyrektora, burmistrza czy posła - Pani Sędzina Czerwińska Koncur chyba wybiegła nieco przed szereg ze swoimi słowami. Bo ja tu widzę krytykę, oceny, z któymi można się zgadzać lub nie, ale nie widzę kłamstw.
wszystkich wsadzić
wszystkich wsadzić 1.09.2018, 09:40
Niech wsadzą do więzienia Sanockiego za krytykowanie Kolbiarza, Smotera niech też wsadzą za to samo
Millera Rajmunda za chwilę także za popieranie Smotera
Potem Mazgułę za krytykowanie rządu (Błaszczaka)
i rząd za krytykowanie Mazguły
Macierewicza za Smoleńsk - zniesławił Putina przecież.

A jeszcze wcześniej niech wsadzą Danutę Wąsowicz Hołotę za krytykowanie gminy, do tego wspomnianego wcześniej Smotera i Wojtasika, przecież oni na każdej sesji rady znieważają i krytykują burmistrza.
John
John 31.08.2018, 20:36
mark - napisz jakie słowa tych dziennikarzy były kłamstwem, bo takie pisanie ogólnych zwrotów retorycznych niczego nie wnosi do dyskusji.

i pamietaj, że
- -"granicą wolności słowa i wolności prasy jest kłamstwo. '"- (wyrok Trybunał Konstytucyjnego z 2006 roku).
mark
mark 31.08.2018, 17:28
usuwanie postów nie idących z ogólną opinią NTO, to jest dopiero relikt PRL-u, brawo NTO........zawiedliście moje zaufanie do czegokolwiek publikowanego przez was..;
Muu
Muu 1.09.2018, 09:32
mark pisz rybeńko, społeczność internetu Cię obroni. Tylko coś napisz bo na razie nie wiadomo przed czym trzeba bronić.
!?!
!?! 31.08.2018, 20:11
Gość nie wie o czym pisze. Pomerdało mu się. - To pewnie to fejkowe konto z fb.
Facecik - masz jakieś argumenty to je pokaż. Zamiast wrzucać bzdety z fejkowego konta na facebooku.
NTO???
NTO??? 31.08.2018, 20:04
NTO - to Nowa Trybuna Opolska ja też nie lubię tych Niemców, którym się wydaje, że będą nam pisać co mamy myśleć.
Niech ich Bóg zachowa jak najdalej od Polski
Nobel za donoszenie
Nobel za donoszenie 31.08.2018, 17:09
Kto skrzywdził działaczkę KODu? Jakie to straszne!!! Przecież tam sami obywatele o nieskazitelnej opinii, Mateusz Kijowski, Jan Grzyb (TW?) i inni. A patronem jest najsławniejszy agent TW BOLEK,który za donoszenie otrzymał nagrodę Nobla.
To dzieje się naprawdę.
To dzieje się naprawdę. 31.08.2018, 15:06
Mój znajomy kilka lat temu w Nysie, został potrącony przez pijanego syna policjanta na ulicy słowiańskiej.
Policja i sąd zrobiły z potrąconego sprawcę.
Okazało się, że kolega potrącił samochód w okolicy pasów i został skazany o ile wiem na grzywnę - to jest masakra.
Ego
Ego 31.08.2018, 15:01
Uwaga ogólna. Nie dotyczy osobiście sędziny Koncur - pisze, żeby Pani sędzina nie miała pomysłu mnie oskarżyć.

Treść uwagi:
Czy sędzia może pisać farmazony niezgodne z prawem? Oczywiście! Jest niezawisły ma immunitet, a środowisko mu wszystko wybaczy, nawet jak ukradnie staruszce 50 zł przed obiektywem kamery.

To wszystko co mam do powiedzenia na ten temat.
Zlecenie
Zlecenie 31.08.2018, 14:32
To czysta babcia komuna!!!!!!!!!!!#*&%^#*&
- nie ważne czy się z tymi dziennikarzami zgadzam, czy nie. Ktoś dał na nich zlecenie - Wrogowie systemu, czy jak?
THE END
THE END 31.08.2018, 14:37
RTO masakrowało Wierdaka, Biłobrana, Sanockiego, Kolbiarza i innych = "zasłużyli na zemstę".
Nie było dla nich żadnych świętości - w resortowej rzeczywistości to NIEDOPUSZCZALNE.
THE END
THE END 31.08.2018, 14:39
Co innego I lovenysa, Nysainfo, Hot Nysa, i wiele innych wesołych portali "Informacyjnych". Ci matrixa bronią z całych sił.
Z znikąd nadziei
Z znikąd nadziei 31.08.2018, 14:12
Zamiast bronic obywateli przed dymem z odlewni chcą uciszać media, które piszą o trującym dymie z odlewni. Z znikąd nadziei.
Znikąd
Znikąd 31.08.2018, 14:29
miało być Znikąd

Pozostałe