Wtorek, 22.01.2019

Porządek IV Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 20 grudnia 2018 roku, godz. 12:00

  • 14.12.2018, 16:35
  • redakcja RTO
Porządek IV Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 20 grudnia 2018 roku, godz. 12:00

1. Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

2) przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej,

3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy,

4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.

2. Interpelacje radnych.

3. Wnioski radnych.

4. Oświadczenia radnych.

5. Podjęcie uchwał Rady Miejskich w Nysie w sprawach:

1) zmiany uchwały Nr XLIV/644/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa,

2) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

3) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

4) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego,

5) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic A.Kordeckiego i A.Brodzińskiego,

6) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Grodkowskiej, Zygmunta Kaczkowskiego i Alei Wojska Polskiego,

7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego lokalizację stacji elektroenergetycznej w Hanuszowie,

8) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2023,

9) nadania statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie,

10) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok,

11) zmiany uchwały Nr XLVII/704/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2041,

12) wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Nysie do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie.

6. Sprawy różne, wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

redakcja RTO
Podziel się:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe