Poniedziałek, 19.08.2019

ALARM I STOPNIA DLA PYŁU ZAWIESZONEGO PM10

  • 22.01.2019, 17:45 (aktualizacja 22.01.2019, 18:38)
  • redakcja RTO
ALARM I STOPNIA DLA PYŁU ZAWIESZONEGO PM10
Przyczyną złej jakości powietrza jest przede wszystkim emisja zanieczyszczeń z indywidualnych gospodarstw domowych (spalanie w wielu gospodarstwach domowych złej jakości paliw oraz odpadów), przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych.

Przekroczenie nastąpiło w Zdzieszowicach, ale jak widać na zdjęciach w Nysie nie jest zbyt dobrze.

 

__________________________________

wtorek, 22.01.2019

Alarm I stopnia
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
o przekroczeniu poziomu informowania pyłu zawieszonego PM 10


Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu: komunikat nr 2/P_150/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. Informuje, iż w dniu 20.01.2019 w strefie opolskiej oraz m. Opole.


wystąpiło przekroczenie poziomu informowania tj.
Zdzieszowice, ul. Piastów – 158 mikrogram/m3.
pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu.


Przekroczenie poziomu informowania pyłu PM 10 (tj.150μg/m³) wiąże się z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych.

 


Zaleca się podjęcie działań krótkoterminowych zawartych w Planie Działań Krótkoterminowych:
a) Informowanie dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobków o konieczności ograniczenia długotrwałego przebywania dzieci na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na stężenia pyłu zawieszonego PM10.
b) Informowanie mieszkańców o konieczności ograniczenia przebywania na otwartej przestrzeni w czasie występowania wysokich stężeń podczas uprawiania sportu, czynności zawodowych zwiększających narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM10
c) Informowanie dyrektorów szpitali i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej o możliwości wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia stężeń alarmowych zanieczyszczeń.

Grupami ludności najbardziej narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są:

dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze.


W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Podobne zalecenie dotyczy osób z przewlekłymi chorobami serca, u których może wystąpić pogorszenie samopoczucia.


Środki ostrożności, które powinny być podjęte przez najbardziej narażone grupy ludności to:
- unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności
połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym, zwłaszcza w pobliżu ulic o dużym nasileniu ruchu;
- osoby z niewydolnością układu krążenia i przewlekłymi chorobami układu
oddechowego, mające trudności z oddychaniem, powinny ograniczyć przebywanie na powietrzu.


Szczegółowe informacje na temat jakości powietrza na terenie województwa opolskiego dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (www.opole.pios.gov.pl), w zakładce: Jakość powietrza atmosferycznego/Bieżące wyniki pomiarów.

redakcja RTO
Podziel się:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe