Wtorek, 17.09.2019

Porządek obrad rady powiatu nyskiego - 31 maja 2019

  • 28.05.2019, 10:02
  • redakcja RTO
Porządek obrad rady powiatu nyskiego - 31 maja 2019

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję VII sesję Rady Powiatu w Nysie na dzień
31 maja 2019 r., na godz. 10.00 w Muzeum Powiatowym w Nysie, ul. Biskupa Jarosława 11.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy organizacyjne,
a) otwarcie posiedzenia,
b) stwierdzenie kworum,
c) przyjęcie protokołu z VI sesji,
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Sprawozdanie z działalności PKS w Nysie Sp. z o.o. za 2018 r.
a) przedstawienie sprawozdania,
b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
c) dyskusja,
d) przyjęcie sprawozdania.
5. Informacja nt. gospodarowania mieniem Powiatu Nyskiego za 2018 r.
a) przedstawienie informacji,
b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.
6. Raport o stanie Powiatu Nyskiego za 2018 r.
a) rozpatrzenie raportu przez Radę Powiatu,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Nysie.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za 2018 r.
a) przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Nyskiego wraz z informacją o stanie mienia za 2018 r.,
b) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii
o sprawozdaniu Zarządu Powiatu w Nysie z wykonania budżetu powiatu nyskiego za 2018 r.,
c) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Powiatu Nyskiego
za 2018 r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu,
d) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Nysie,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za 2018 r.,
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nysie z tytułu
wykonania budżetu powiatu nyskiego za 2018 r.

8. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2018.
a) przedstawienie sprawozdania,
b) opinia Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
c) dyskusja,
d) przyjęcie sprawozdania.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
b) zamiaru likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otmuchowie wchodzącej
w skład Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-
Pedagogicznego w Nysie,
c) udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Kepnicy dotacji na prace
konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku,
d) wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nysie,
e) wprowadzenie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach,
f) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 r.,
g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2036.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

redakcja RTO
Podziel się:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe