Wtorek, 15.10.2019

VIII sesja Rady Powiatu w Nysie - Porządek Obrad

  • 24.06.2019, 13:35 (aktualizacja 24.06.2019, 13:37)
  • redakcja RTO
VIII sesja Rady Powiatu w Nysie - Porządek Obrad
28 czerwca 2019 r., godz. 10.00 w Muzeum Powiatowym w Nysie, ul. Biskupa Jarosława 11.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy organizacyjne,
a) otwarcie posiedzenia,
b) stwierdzenie kworum,
c) przyjęcie protokołu z VII sesji,
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Sprawozdanie z działalności Muzeum Powiatowego w Nysie za 2018 r.
a) przedstawienie sprawozdania,
b) opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji oraz Komisji Budżetu i Spraw
Regulaminowych,
c) dyskusja,
d) przyjęcie sprawozdania.
5. Sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie za 2018 r.
a) przedstawienie sprawozdania,
b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Nysie za rok obrotowy 2018,
6. Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach za 2018 r.,
a) przedstawienie sprawozdania,
b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
za rok obrotowy 2018,
7. Raport o sytuacji finansowej Powiatu Nyskiego.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Głuchołazach,
b) określenia zasad zbycia, wynajmowania, wydzierżawiania, oddawania w użytkowanie oraz
użyczenia aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie i Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach,
c) zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Nysie,

d) nawiązania współpracy pomiędzy Powiatem Nyskim a Miastem San Bedenetto del Tronto
we Włoszech,
e) przystąpienia Powiatu Nyskiego do projektu pt. Edukacja w praktyce” w ramach Programu
Interreg V-A Republika Czeska – Polska współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego,
f) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających
siedzibę na obszarze powiatu nyskiego od 1 września 2019 r.,
g) przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nysie oraz Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Nysie, wchodzących w skład Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Nysie, poprzez zmianę siedziby z ul. Fryderyka
Szopena 4 w Nysie na ul. Słowiańską 17 w Nysie,
h) zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki
finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.
i) zmiany uchwały Rady Powiatu w Nysie nr XXXVII/364/2918 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie
udzielenia pożyczki długoterminowej,
j) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
k) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 r.,
l) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2036.

redakcja RTO
Podziel się:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe