XII sesja Rady Powiatu w Nysie 29 listopada 2019 r.,

  • 25.11.2019, 21:57
  • redakcja RTO
XII sesja Rady Powiatu w Nysie 29 listopada 2019 r.,
godz. 9.00 w Muzeum Powiatowym w Nysie, ul. Biskupa Jarosława 11.

PORZĄDEK OBRAD:

Sprawy organizacyjne,
otwarcie posiedzenia,
stwierdzenie kworum,
przyjęcie protokołu z XI sesji,

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

Interpelacje i zapytania radnych,

Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 r. oraz planowanych inwestycji,
przedstawienie projektu budżetu oraz planowanych inwestycji, 
dyskusja, 

Podjęcie uchwał w sprawie:
stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 5 Specjalnego w Nysie,
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Nysie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Nysie,
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie oraz Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Nysie w Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Nysie,
stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nysie w I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie,
zmiany uchwały nr XXVIII/370/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 czerwca 2018 r. 
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
ustalenia na 2020 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia,
zmiany uchwały Nr XXXIV/426/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 kwietnia 2014 r. 
w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Nyskiego (Planu Transportowego)”,
zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.,
uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”,
zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 r.,
zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2036.
    
Wolne wnioski.

Zamknięcie obrad.

redakcja RTO

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe