Radni koalicji mniej bali się koronawirusa, wynik koalicja - opozycja 15:2.

  • 21.03.2020, 16:17
  • redakcja RTO
Radni koalicji mniej bali się koronawirusa, wynik koalicja - opozycja 15:2.
Czy koalicja polegnie zarażona wirusem okaże się za kilka dni. Na razie w piątek 20 marca, jeśli dobrze policzyliśmy koalicja stawiła się licznie. W szeregach opozycji doliczyliśmy się tylko 2 radnych. Jednym z punktów była skarga kasacyjna od wyroku sądu administracyjnego w Opolu dotycząca bonu wychowawczego. Kolejnych punktów także nie dało się przełożyć, bowiem umknęły by urzędowe terminy, a chodziło o umożliwienie budowy mieszkań na ul Tkackiej i Chodowieckiego.

 Sesja została zwołana na wniosek burmistrza. Radni starali się siadać w maksymalnych odległościach od siebie. Wiceburmistrz Rymarz relacjonował stanowisko gminy z miejsc dla publiczności. Na sali nie było żadnych widzów. Wszystko można było oglądać poprzez stronę internetową.

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/214/rada-miejska-w-nysie.htm

____________________________________________________________________________

 

Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 20 marca 2020 r., godz. 8.00

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu z dnia 11 lutego 2020 r. stwierdzającego nieważność uchwały Nr XIV/223/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego – „bonu wychowawczego”
2) ustalenia na terenie miasta i gminy Nysa maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
3) przyjęcia „Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Nysa”
4) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2020 rok
5) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce Projekt Municypalny Nysa TBS Spółka z o.o.
(dot. dz. nr 44/2 k.m. 33 poł. w Nysie, obręb Śródmieście)
6) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce Projekt Municypalny Nysa TBS Spółka z o.o.
(dot. dz. nr 17/12 k.m. 23 i dz. nr 17/8 k.m. 23 poł. w Nysie, obręb Śródmieście)
7) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2020 rok
8) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2020 rok w zakresie podziału wolnych środków z 2019 roku
9) zmiany uchwały Nr XIX/300/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2035
3.Zakończenie obrad

 

Zapraszamy do śledzenia obrad poprzez transmisję online, która będzie dostępna w dniu sesji pod następującym adresem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/214/rada-miejska-w-nysie.htm

redakcja RTO

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe