Porządek obrad XXI sesji Rady Powiatu w Nysie.

 • 21.09.2020, 10:16
 • redakcja RTO
Porządek obrad XXI sesji Rady Powiatu w Nysie.
25 września 2020 r., godz. 10.00 w Muzeum Powiatowe, ul. Biskupa Jarosława 11 w Nysie.

PORZĄDEK OBRAD:

 

 1. Sprawy organizacyjne,
 1. otwarcie posiedzenia,
 2. stwierdzenie kworum,
 3. przyjęcie ślubowania nowowstępującej radnej,
 4. przyjęcie protokołu z XX sesji,

 

 1. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

 

 1. Interpelacje i zapytania radnych,

 

 1. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Nysie,
 1. przedstawienie wniosku,
 2. wybór Komisji Skrutacyjnej,
 3. przedstawienie regulaminu głosowania przez Komisję Skrutacyjną,
 4. przeprowadzenie głosowania tajnego,
 5. ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania tajnego (odczytanie protokołu głosowania sporządzonego przez Komisję Skrutacyjną),
 6. odczytanie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady.

 

 1. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Nysie,
 1. wybór Komisji Skrutacyjnej,
 2. zgłoszenie kandydatur,
 3. przedstawienie regulaminu głosowania przez Komisję Skrutacyjną,
 4. przeprowadzenie głosowania tajnego,
 5. ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania tajnego (odczytanie protokołu głosowania sporządzonego przez Komisję Skrutacyjną),
 6. odczytanie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.

 

 1. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za I półrocze 2020 r.
 1. przedstawienie informacji,
 2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przebiegu wykonania budżetu
  za I półrocze 2020 r.
 3. opinia Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
 4. dyskusja,
 5. przyjęcie informacji.

 

 1. Informacja z działalności Nadzorów Wodnych w powiecie nyskim za 2019 r.
 1. przedstawienie informacji,
 2. opinia Komisji Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 3. dyskusja,
 4. przyjęcie informacji.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji zdrowia i spraw społecznych Rady Powiatu w Nysie,
 2. zmiany uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji budżetu
  i spraw regulaminowych Rady Powiatu w Nysie,
 3. zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji edukacji, kultury
  i promocji Rady Powiatu w Nysie
 4. zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji bezpieczeństwa
  i infrastruktury Rady Powiatu w Nysie,
 5. zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.
 6. zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 7. zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 r.
 8. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036.

 

 1. Wolne wnioski.

 

 1. Zamknięcie obrad.

 

redakcja RTO

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe