Porządek Obrad: XXV sesja Rady Powiatu w Nysie, 29 grudnia 2020 r. na godz. 9.00.

  • 23.12.2020, 10:45
  • redakcja RTO
Porządek Obrad: XXV sesja Rady Powiatu w Nysie, 29 grudnia 2020 r. na godz. 9.00.
Sesja odbędzie się w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji eSesja.


PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy organizacyjne,
a) otwarcie posiedzenia,
b) stwierdzenie kworum,
c) przyjęcie protokołów z XXIV sesji,
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Uchwalenie budżetu Powiatu Nyskiego na 2021 r.
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036,
b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie uchwały budżetowej na 2021 r.,
c) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Nyskiego na lata 2021-2036,
d) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nyskiego na 2021 r.,
e) przedstawienie opinii i wniosków Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
f) odczytanie stanowiska Zarządu do opinii i wniosków Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
g) dyskusja,
h) głosowanie nad przyjęciem uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2021 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej Gminie Paczków,
b) zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.,
c) przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021,
d) przystąpienia Powiatu Nyskiego do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu,
e) w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Powiatu w Nysie w sprawie rozważnego prowadzenia polityki ochrony zdrowia w regionie, w szczególności wobec Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie,
f) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Nysie,
g) zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Nysie na 2021 r., ,
h) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 r.,
i) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036,
j) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036
6. Wolne wnioski,
7. Zamknięcie obrad.

redakcja RTO

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe