XXIX sesja Rady Powiatu w Nysie 28 maja 2021 r. na godz. 10.00 - porządek sesji

 • 26.05.2021, 14:21
 • redakcja RTO
XXIX sesja Rady Powiatu w Nysie 28 maja 2021 r. na godz. 10.00 - porządek…

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz zgodnie z art. 15zzx. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwołuję XXIX sesję Rady Powiatu w Nysie na dzień 28 maja 2021 r. na godz. 10.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji eSesja. 

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

 1. Sprawy organizacyjne,
 1. otwarcie posiedzenia,
 2. stwierdzenie kworum,
 3. przyjęcie protokołu z XXVIII sesji,

 

 1. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

 

 1. Interpelacje i zapytania radnych,

 

 1. Informacja na temat gospodarowania mieniem Powiatu za 2020 r.
 1. przedstawienie informacji,
 2. opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
 3. dyskusja,
 4. przyjęcie informacji.

 

 1. Raport o stanie Powiatu Nyskiego za 2020 r.
 1. rozpatrzenie raportu przez Radę Powiatu,
 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Nysie.

 

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za 2020 r.
 1. przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego wraz z informacją o stanie mienia za 2020 r.,
 2. odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii
  o sprawozdaniu Zarządu Powiatu w Nysie z wykonania budżetu powiatu nyskiego za 2020 r.,
 3. odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Powiatu Nyskiego
  za 2020 r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu,
 4. odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii
  o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu  w Nysie,
 5. dyskusja,
 6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
  z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za 2020 r.,
 7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nysie
  z tytułu wykonania budżetu powiatu nyskiego za 2020 r.

 

 

 1. Sprawozdanie z działalności PKS w Nysie Sp. z o.o. za 2020 r.
 1. przedstawienie sprawozdania,
 2. opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
 3. dyskusja,
 4. przyjęcie sprawozdania.

 

 1. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”,
 1. przedstawienie informacji,
 2. opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
 3. dyskusja,
 4. przyjęcie informacji.

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
  i budynków jako działka nr 11/6 z k.m. 33, o pow. 0,0876 ha, położonej w Nysie przy
  ul. św. Piotra 1-3, obręb Śródmieście, stanowiącej własność Powiatu Nysa na rzecz Pracowni Rezonansu Magnetycznego RADOMED – Centrum Diagnostyczne Sp. z o.o.,
 2. zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2021 r.,
 3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036,

 

 

 1. Wolne wnioski,

 

 1. Zamknięcie obrad.

 

redakcja RTO

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe