Porzadek obrad XXXII sesji Rady Powiatu w Nysie 30 września 2021 r. godz. 10.00.

  • 23.09.2021, 14:34
  • redakcja RTO
Porzadek obrad XXXII sesji Rady Powiatu w Nysie 30 września 2021 r. godz.…
Sesja odbędzie się w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji eSesja.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy organizacyjne,
a) otwarcie posiedzenia,
b) stwierdzenie kworum,
c) przyjęcie protokołu z XXX sesji,
d) przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Informacja na temat stanu dróg oraz planowanych inwestycjach na drogach wojewódzkich na terenie powiatu nyskiego.
a) przedstawienie informacji,
b) dyskusja.
5. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za I półrocze 2021 r.
a) przedstawienie informacji,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
c) opinia Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
d) dyskusja,
e) przyjęcie informacji.
6. Informacja z działalności Nadzorów Wodnych w powiecie nyskim za 2020 r.
a) przedstawienie informacji,
b) opinia Komisji Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.,
b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Nysie przy ul. Brodzińskiego 1d, stanowiącą własność Powiatu Nyskiego,
c) zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pod tytułem „Młodzi z POWERem!”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Podddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,
d) rozpatrzenia wniosku dotyczącego ustanowienia strefy ciszy na obszarze zbiornika w Malerzowicach Wielkich zarejestrowanego pod sygnaturą OR.VII.0004.5.2021.ZW,
e) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2021 r.,
f) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2021 r.,
g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

redakcja RTO

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe