Porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu w Nysie

  • 22.01.2022, 20:09
  • redakcja RTO
Porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu w Nysie

PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy organizacyjne,
a) otwarcie posiedzenia,
b) stwierdzenie kworum,
c) przyjęcie protokołu z XXXV sesji,
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Informacja nt. inwestycji i remontów na drogach powiatu nyskiego oraz przyjęcie
sprawozdania z działalności Zakładu Utrzymania Dróg za 2021 r.,
a) przedstawienie informacji,
b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
c) dyskusja
d) przyjęcie informacji.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
za 2021 r. (komisja działająca przy Staroście Nyskim),
a) przedstawienie sprawozdania,
b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
c) dyskusja,
d) przyjęcie sprawozdania,
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Powiat Nyski za 2021 r.
a) przedstawienie sprawozdania,
b) opinia Komisji Edukacji, Kultury i Promocji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie sprawozdania,

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 r.
a) przedstawienie sprawozdania,
b) dyskusja,
c) przyjęcie sprawozdania,
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przekazania według właściwości skargi Pana Krzysztofa Jasińskiego, reprezentującego
firmę SIGMA-MKJ Sp. z o. o. w Otmuchowie z dnia 3 stycznia 2022 r.
b) w sprawie zmiany uchwały nr VI/64/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 26 kwietnia
2019 r. w sprawie objęcia wspólną obsługą finansową jednostek organizacyjnych
Powiatu Nyskiego
c) w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/215/2020 Rady Powiatu w Nysie z dnia
12 listopada 2020 r. w sprawie objęcia wspólną obsługą finansową jednostek
organizacyjnych Powiatu Nyskiego
d) w sprawie określenia na 2022 r. rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych działających
na terenie Powiatu Nyskiego,
e) w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Nysie,
f) w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
g) przyznania odznaczenia Honorowy Order Zasług dla Powiatu Nyskiego PROMEREOR,
h) przyznania odznaczenia Honorowy Order Zasług dla Powiatu Nyskiego PROMEREOR
i) przyznania odznaczenia Honorowy Order Zasług dla Powiatu Nyskiego PROMEREOR
j) przyjęcia "Powiatowego programu działań profilaktycznych w zakresie promowania
i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach
zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2022-2026"
k) przyjęcia "Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata
2022-2031",
l) w sprawie zmiany uchwały nr XX/285/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 listopada
2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Powiat Nyski, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków
m) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2022 r.,
n) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2038,

9. Wolne wnioski,
10.Zamknięcie obrad.

redakcja RTO

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe